General

21 maig 2021
Informació i contacte e2racomagic@hotmail.com o 687 521 201 (tardes) | Cartell informatiu - Estiu Salvatge!
24 març 2021
Per Decret Alcadia de data 4 de juny de 2020, es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la Subvenció d'Assistència i cooperaci
17 març 2021
La Diputació de Girona en el marc del programa “Del Pla a l’Acció 2020-2021” ha concedit a l’Ajuntament de Colomers, la subvenció