Junta de Govern Local

Josep M López Gifreu

Alcalde

ajuntament@colomers.cat

 

Roser Puntí Garriga

Regidora de Salut i benestar

 

Carles Domènech Mássot

Regidor de Cultura i lleure

 

Joan Bonany Prim

Regidor d’Obres i serveis municipals

 

Xavier Pau Coll

Regidor de Medi ambient i urbanisme

 

Competències de la Junta de Govern Local

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis