Colomers pavimenta el darrer tram del carrer Vilopriu

Després que Endesa ha arraconat els tres pals d’electricitat que afectaven la calçada del carrer Vilopriu, l’Ajuntament ha pogut pavimentar la totalitat del carrer, i satisfer, així, una llarga demanda dels veïns que hi resideixen.

Amb aquesta obra, que ha permès enllaçar els carrers Vilopriu i Ramon Llull i el camí de Vilopriu, s’ha anellat també el servei d’aigua, connectant l’aigua que pujava per La Pau i Ramon Llull amb l’aigua que baixarà per carrer Vilopriu.

D’aquesta manera, els habitatges dels carrers La Pau i Ramon Llull, que rebien l’aigua des del carrer Comerç, un punt força més baix de la seva ubicació, gaudiran d’una pressió de l’aigua més elevada que no pas fins ara.

Amb aquest obra, d’altra banda, tot és a punt perquè l’any que ve el pressupost pugui incloure un nou i definitiu anellament del servei d’aigua amb una connexió entre els carrers Vilopriu i Pedró, amb la qual cosa encara s’augmentaria més la pressió de la zona esmentada, i del carrer Comerç.

C Vilopriu

Vista de les obres realitzades al  carrer Vilopriu des de l’intersecció amb la Pujada del Pedró.