Edictes

Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4936 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4933 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4758 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació
Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 3925 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 2961 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 72-0 Edicte: 3010 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
Exercici: 2022 Bop: 51-0 Edicte: 1824 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 23-0 Edicte: 583 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2022 i la plantilla de personal
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11119 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial del pressupost municipal de l'exercici 2022 i la plantilla de personal
Exercici: 2021 Bop: 244-0 Edicte: 10752 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022