Edictes

Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11119 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial del pressupost municipal de l'exercici 2022 i la plantilla de personal
Exercici: 2021 Bop: 244-0 Edicte: 10752 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 233-0 Edicte: 10051 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 210-0 Edicte: 8979 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances municipals per al 2022
Exercici: 2021 Bop: 210-0 Edicte: 8978 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 201-0 Edicte: 8622 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7790 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 137-0 Edicte: 6224 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Decret d'aprovació de les bases del procés de selecció d'una plaça de peó, personal laboral fix
Exercici: 2021 Bop: 134-0 Edicte: 6092 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4918 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021