Edictes

Exercici: 2021 Bop: 80-0 Edicte: 3264 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Nomenament de personal funcionari
Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 2861 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Decret d'admesos a la convocatòria del procés de selecció d'una plaça de tècnic de grau mig A2 i data de les proves
Exercici: 2021 Bop: 67-0 Edicte: 2666 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2556 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis de Colomers, Garrigoles i Vilopriu
Exercici: 2021 Bop: 56-0 Edicte: 2108 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació de les bases del procés selectiu per a l'accés a la plaça de l'escala d'administració general de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Colomers, en torn de reserva especial i per concurs oposició
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2087 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 50-0 Edicte: 1866 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial del projecte d'obra pública al c/ comerç de Colomers
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1755 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per al 2021
Exercici: 2021 Bop: 45-0 Edicte: 1622 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1057 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient modificació de crèdit 1/2021