Edictes

Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8909 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació d'inici del procediment d'adhesió al Consorci Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8908 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'informació pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5962 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte referent a l'organització de l'Ajuntament
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4529 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 86-0 Edicte: 3284 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte referent a la contractació provisional del servei de neteja de l'Ajuntament amb caràcter urgent
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1212 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 595 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 236-0 Edicte: 10385 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'exposició pública de l'estudi ambiental estratègic de l'expedient de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de Colomers ("Sector Cementiri")
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10376 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7127 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017