Edictes

Exercici: 2018 Bop: 29-0 Edicte: 990 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2018 Bop: 19-0 Edicte: 479 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 19-0 Edicte: 477 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 9-0 Edicte: 98 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10225 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació d'un projecte d'obra
Exercici: 2017 Bop: 230-0 Edicte: 9992 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9459 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 187-0 Edicte: 8022 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 3/2017 de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7549 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 2/2017 de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 125-0 Edicte: 5571 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016