Edictes

Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1057 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient modificació de crèdit 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 21-0 Edicte: 491 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9358 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de les ordenances municipals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9097 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Exposició pública de l'expedient de modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament - UA4 Sector Cementiri
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8260 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7634 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 206-0 Edicte: 7553 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Colomers al Consell Comarcal del Baix Empordà per a la prestació de serveis de gestió de prevenció d'incendis forestals
Exercici: 2020 Bop: 200-0 Edicte: 7323 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4401 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3185 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019