Edictes

Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8260 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7634 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 206-0 Edicte: 7553 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Colomers al Consell Comarcal del Baix Empordà per a la prestació de serveis de gestió de prevenció d'incendis forestals
Exercici: 2020 Bop: 200-0 Edicte: 7323 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4401 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3185 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 75-0 Edicte: 2383 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1444 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva del pressupost municipal 2020
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 350 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva ordenances municipals 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10376 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2020