Edictes

Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4401 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3185 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 75-0 Edicte: 2383 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1444 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva del pressupost municipal 2020
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 350 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva ordenances municipals 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10376 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10375 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8909 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació d'inici del procediment d'adhesió al Consorci Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8908 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'informació pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5962 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte referent a l'organització de l'Ajuntament