Edictes

Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7127 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6899 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5247 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per proveir una plaça de peó de brigada
Exercici: 2018 Bop: 54-0 Edicte: 2266 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 1/2018 de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 54-0 Edicte: 2265 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 29-0 Edicte: 990 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2018 Bop: 19-0 Edicte: 479 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 19-0 Edicte: 477 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 9-0 Edicte: 98 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10225 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació d'un projecte d'obra