Edictes

Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10438 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 205-0 Edicte: 9369 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances municipals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 205-0 Edicte: 9368 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 176-0 Edicte: 8095 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Convocatòria per a la provisió de les places de jutge/ssa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2022 Bop: 126-0 Edicte: 5986 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4936 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4933 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4758 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació
Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 3925 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 2961 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022