Edictes

Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7790 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 137-0 Edicte: 6224 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Decret d'aprovació de les bases del procés de selecció d'una plaça de peó, personal laboral fix
Exercici: 2021 Bop: 134-0 Edicte: 6092 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4918 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4983 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3936 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 80-0 Edicte: 3264 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Nomenament de personal funcionari
Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 2861 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Decret d'admesos a la convocatòria del procés de selecció d'una plaça de tècnic de grau mig A2 i data de les proves
Exercici: 2021 Bop: 67-0 Edicte: 2666 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2556 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis de Colomers, Garrigoles i Vilopriu