Edictes

Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9459 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 187-0 Edicte: 8022 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 3/2017 de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7549 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 2/2017 de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 125-0 Edicte: 5571 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 29-0 Edicte: 948 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 24-0 Edicte: 745 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2016 Bop: 248-0 Edicte: 11146 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial del pressupost únic i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 244-0 Edicte: 10653 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 242-0 Edicte: 10652 AJUNTAMENT DE COLOMERS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit