Informació al contribuent

Calendari del contribuent
     IMPOST DE VEHICLES
Consell Comarcal
     IBI URBANA
Consell Comarcal
     IBI RÚSTICA
Consell Comarcal
     ESCOMBRARIES
Trimestral
     IAE
Consell Comarcal
     CEMENTIRI
Consell Comarcal
     AIGUA
Trimestral
Lloc i horari de pagament

– Els impostos s’han de pagar al:

Consell Comarcal del Baix Empordà

Adreça: c/ dels Tarongers, 12 – 17100 La Bisbal d’Empordà

Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

Sistemes de pagament

Els impostos es poden pagar en:

– Efectiu

– Transferència bancària